Categories
Power BI

Töötukassa tööpakkumised

Eesti Töötukassa avaandmed

Categories
Power BI

Tööhõive Eestis

Eesti Maksu- ja Tolliameti avaandmed alates 2017. Põhjalikum tööleht koos käibe ja laekunud maksude infoga on töölehel Maksuameti andmed